Fredsuppdrag 213

Beundra medvetet 3 ting idag. Det kan vara personer, händelser, saker…känn bara att du just medvetet beundrar….#fredsuppdraget

Annonser